Izborna Konferencija-Poziv

Poštovani članovi,

Zakazujemo sednicu izborne Konferencije za 28. februar 2023. godine sa početkom u 17 časova.

Sednica će biti održana u prostorijama Aerokluba, Uzun Mirkova broj 4.

Sednica će imati sledeće tačke dnevnog reda:

1. Izbor novog generalnog sekretara- opciono, izmena Statuta kojom bi se ukinula funkcija generalnog sekretara, te prebacila ta ovlašćenja na predsednika;

2. Razno.

U okviru prve tačke generalni sekretar kome 28. februara 2023. godine prestaje to svojstvo daće kraći izveštaj o svom dosadašnjem radu i viđenjima Sindikata za budući period. Po izboru novih organa isti će dobiti i pisani izveštaj, koji će slobodno moći da podele članstvu.

Vezano za kandidaturu nekoliko instrukcija. Prema odredbama Statuta svako lice za izbor na mesto generalnog sekretara dužno je da dostavi svoju kandidaturu najkasnije 14 dana pred zakazanu Konferenciju. U našem slučaju, to je 14. februar 2023. godine. Uz kandidaturu se dostavljaju potpisi 30 članova koji podržavaju kandidaturu, kao i kraći program koji se prezentuje članstvu.

Apel svim članovima koji su zainteresovani da se kandiduju jeste da se slobodno jave sadašnjem generalnom sekretaru za eventualno potrebnu pomoć radi sastavljanja validne kandidature.

Druga opcija koja postoji jeste da se izmeni Statut i ukine mesto generalnog sekretara, a da se njegova ovlašćenja prebace na predsednika Sindikata. O tome ćemo diskutovati eventualno, za slučaj da se niko od članova ne kandiduje za mesto generalnog sekretara.

Pozdrav,
Nenad Vojnović, generalni sekretar

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *