Izvršni odbor

Izvršni odbor

Skupština, Izvršni odbor, generalni sekretar i predsednik su operativni organi Sindikata, obavezni da sprovode sindikalnu politiku koja se zauzima između dve sednice Konferencije.

 

Članovi Izvršnog odbora:

I have been more than 12 years in digital marketing industries, and have help more than 240 companies to grow their business.

Partneri: