Sindikalna obaveštenja

Samostalni sindikat
saobraćajnih pilota Srbije

Samostalni sindikat saobraćajnih pilota Srbije osnovan je 2. septembra 1991. godine.

Istaknuti partneri

Sindikat je preduzimao i preduzima radnje na unapređenju pilotske profesije i statusa samih pilota, tako što preduzima aktivnosti i prema poslodavcima, kao i prema državi.

O nama

Samostalni sindikat saobraćajnih pilota Srbije osnovan je 1992. godine. Osnovna zamisao osnivača bilo je skretanje svesti pilotskoj populaciji ka potrebi da se zajedničkim organizovanjem štite interesi pilota.

Osnova članstva jesu piloti radno angažovani kod nacionalnog avioprevoznika. Prilikom osnivanja Sindikata nacionalni avioprevoznik poslovao je pod poslovnim imenom JAT.

0

Godina postojanja

0

Članova

Aktivnosti sindikata

Sindikat najpre nastoji da deluje preventivno na pitanja koja su od interesa za svakog člana. To se odnosi, pre svega, na činjenicu da Sindikat nastoji da bude korektivni faktor u odnosu na poslodavca, ali i na državu. 

To se odnosi na kritiku postojećeg stanja, predlaganje novih rešenja, argumentovanu raspravu o najbitnijim pitanjima za svakog pilota, te na druge slične aktivnosti.

Featured Courses

Sit nunc quis viverra commodo risus integer imperdiet massa blandit odio eu nunc, sed gravida nisl, sit eu auctor id ut pretium ultrices in.
[ld_course_list col=3 order="asc"]
Sindikat nastoji da se najrazličitijim aktivnostima bori za interes svog članstva.Te interese svakog člana možemo podeliti u najmanje četiri grupe...
Svojstvo člana stiče se učlanjenjem. Za učlanjenje neophodno je da se ispune dva uslova. Najpre, kandidat je obavezan da popuni...
Sindikat svoje proklamovane aktivnosti ostvaruje kroz rad svojih organa. Organi Sindikata su: Konferencija, Skupština, Izvršni odbor, generalni...
Na kraju, s obzirom da je od izuzetnog značaja i da se održavaju dobri međusobni između članova, Sindikat nastoji da organizuje zajednička...

Organi

Sindikat svoje proklamovane aktivnosti ostvaruje kroz rad svojih organa. Organi Sindikata su: Konferencija, Skupština, Izvršni odbor, generalni sekretar i predsednik Sindikata.

Najnovija vest

Pogledajte novosti koje smo izdvojili za vas

Vesti

Izborna Konferencija-Poziv

Poštovani članovi, Zakazujemo sednicu izborne Konferencije za 28. februar 2023. godine sa početkom u 17 časova. Sednica će biti održana u prostorijama Aerokluba, Uzun Mirkova …

Više →
Partneri: