O nama

Samostalni sindikat saobraćajnih pilota Srbije (u daljem tekstu Sindikat) osnovan je 2. septembra 1991. godine.

O sindikatu

Samostalni sindikat saobraćajnih pilota Srbije (u daljem tekstu Sindikat) osnovan je 2. septembra 1991. godine.

Osnovna zamisao osnivača bilo je skretanje svesti pilotskoj populaciji ka potrebi da se zajedničkim organizovanjem štite interesi pilota. Osnova članstva jesu piloti radno angažovani kod nacionalnog avioprevoznika. Prilikom osnivanja Sindikata nacionalni avioprevoznik poslovao je pod poslovnim imenom JAT. Za sve vreme postojanja Sindikata ista je i nacionalna aviokompanija, s tim da je nekoliko puta menjala svoja poslovna imena, pravne forme, ali i vlasničku strukturu, sve do današnje Kompanije koja se zove Air Serbia, posluje u formi akcionarskog društva, te kao većinskog vlasnika ima Republiku Srbiju. Sindikat je preduzimao i preduzima radnje na unapređenju pilotske profesije i statusa samih pilota, tako što preduzima aktivnosti i prema poslodavcima, kao i prema državi.

S obzirom da istovremeno postojanje Udruženje linijskih pilota, bilo je od značaja da postoji i entitet koji će za cilj imati da se bavi i radnopravnim izazovima koje imaju piloti. Kroz istoriju od tri decenije, Sindikat se suočavao sa izuzetno teškim izazovima, uglavnom prouzrokovanim objektivnim okolnostima koji su svi bili van kontrole ili volje samih pilota. Za vreme svog postojanja, Sindikat je imao izazove u sankcijama koje su uvedene tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Dalje, izuzetno veliki izazovi postojali su u vreme agresije NATO zemalja na istu tu državu, u koje vreme je vazdušni prostor Republike Srbije praktično bio poprište rata. U XXI veku Sindikat se suočavao sa većim krizama po svoje članstvo, uzrokovanim jako lošim vođenjem od strane države, favorizovanjem stranih avioprevoznika, pravljenjem atmosfere u kojoj se iz matične kompanije odvojio organizacioni deo koji se bavi održavanjem vazduhoplova. Nakon toga, nastupilo je i krizno vreme koje se odnosi na postupanje državnih organa koji su doveli i do činjenice da su pilotima bez ikakvih objašnjenja ili adekvatnih pravnih akata umanjivane, pa čak jedno vreme i nisu isplaćivane zarade. U poslednjih desetak godina Sindikat se suočio i sa činjenicom da je u nacionalnu aviokompaniju došao i strani partner. Dolazak stranog partnera podrazumevao je i činjenicu da je strani partner preuzeo rukovođenje kompanijom. Usled činjenice da je partner doživljavao zaposlene kao u svojoj matičnoj državi, što je za sve zaposlene, posebno pilote bilo neprihvatljivo, prve tri godine ovakvog novog stanja bile su izuzetno intenzivne i zahtevne u radu sindikata. U to vreme redovna je procedura bila da se pilotima daju otkazi i za najsitnije razloge, prikupljanje dokaza u tim postupcima ličilo je na kakve policijske postupke, dok nije bilo ništa neobično i da su dovođeni na nenajavljene sastanke na kojima bi im čak bilo i prećeno. Nakon tog početnog perioda situacija se primirila, iako i dalje ima nekih zaposlenih u Kompaniji koji ne shvataju i dalje da se nalaze u aviokompaniji. Kao jedan od poslednjih izazova nastavo je i onaj izazvan pandemijom. Pandemija je zahvatila čitav svet i posebno je zahvatila aviosaobraćaj. Pad u tim operacijama bio je toliki da je doveo do toga da je vazdušni prostor bio čak i zatvoren. Verujemo da će vreme ispred nas biti sa daleko manje izazovno, te da ćemo biti posvećeni najviše unapređenju statusa pilota u Republici Srbiji.

Partneri: