Partner Promont Group- Hotel Fruške Terme

Sindikat je ostvario saradnju sa Privrednim društvom Promont Group doo Novi Sad.

Prezentaciju partnera možete pronaći na sledećem linku: https://www.promontgroup.rs/

Za članove sindikata obezbeđene su cene sa odgovarajućim popustima u hotelu Fruške Terme koji se nalazi u Vrdniku, Staza zdravlja broj 39. Prezentacija hotela nalazi sa na ovom linku https://www.frusketerme.com.

Za sve informacije zainteresovani članovi mogu proslediti e mail na adresu: dragana.kanjuh@frusketerme.com.